BioEnzym Technology S.C.


SERWIS DLA MŁYNÓW I ŚWIATA PIEKARSKIEGO

MEMORANDUM  TECHNOLOGICZNE

SUROWCE I SPECJALISTYCZNE DODATKI

DLA PRZEMYSŁU PIEKARSKIEGO I MŁYNARSKIEGO

Dane kontaktowe

BIOENZYM TECHNOLOGY s.c
os. Zacisze 22
62-250 Graby

tel.kom. 502 630 570
tel kom. 509 499 500

biuro@bioenzym.pl

 

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)

HACCP jest efektywnym, logicznie zbudowanym systemem zapobiegawczym, zapewniającym bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Pomaga zidentyfikować oraz skutecznie nadzorować wszystkie zagrożenia (biologiczne, chemiczne i fizyczne) mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne żywności.

HACCP chroni interesy konsumenta. Daje mu poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego konsumowanej żywności. Chroni także interesy producenta. Producent, prowadząc udokumentowany monitoring procesów wytwarzania, może udowodnić, iż dochowuje wszelkich starań, aby stworzyć bezpieczny produkt.

HACCP tworzony jest w oparciu o 7 zasad stanowiących jednocześnie podstawowe etapy jego wdrożenia, począwszy od analizy zagrożeń związanych z produkcją żywności, jego dystrybucji, aż do momentu konsumpcji. Ustalenie krytycznych punktów kontroli KPK (CCP), w miejscu wytwarzania, w rozbiciu na procesy lub operacje jednostkowe, w których należy kontrolować produkcję, pozwoli na zminimalizowanie, zapobieżenie lub wyeliminowania zagrożeń. Opracowane procedury monitorowania i rejestrowanie sytuacji w KPK pozwoli na podejmowanie odpowiednich działań, gdy monitorowane parametry nie spełniają ustalonych kryteriów.

Wdrożenie HACCP wymaga również opracowania odpowiedniej dokumentacji.

„Ludzie działający w biznesie żywnościowym będą określać każdy krok w swojej działalności, który jest krytyczny dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności i zapewnienia, że odpowiednie procedury bezpieczeństwa są identyfikowane, wprowadzane w życie, utrzymywane i oceniane na podstawie następujących zasad stosowanych, aby rozwinąć system HACCP" - Dyrektywa Rady 93/43/EEC z 14 czerwca 1993r.

bioenzym_enzym

Copyright 2009 BioEnzym.pl Tworzenie stron ZAMI